FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Sirket Profili PDF Yazdır E-posta

degol Çevre Mühendislik Müşavirlik Tic. Ltd. Şti. Ankara’da çevreyi korumaya katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş ve 2006 yılında faaliyetine başlamıştır. Sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmaya aday degol değişik meslek dallarından konusunda uzman kadrosu ile gelişmeleri takip eden, teknoloji olanaklarını ve bilgi birikimini çalışmalarına entegre eden, dinamik ve araştırmacı bir ekipten oluşmaktadır. Şirketimiz, hizmetlerini profesyonel bir yaklaşımla geliştirmeyi hedeflemektedir.

Son yıllarda bütün dünyada çevre ve çevreyi koruma faaliyetlerinin önemi giderek artmaktadır. Ülkemiz çevrenin korunması ve geliştirilmesi amacı ile uluslararası sözleşmelerde yer almış ve ülkemizde bu amaçla yapılan çalışmalar, kanunlar ve yönetmeliklerle yasal bir platforma oturtulmuştur.

Yasal bazda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çıkarılan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun çevre denetimini düzenleyen 12. maddesi gereğince kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi gerekmektedir; bu amaçla kuruluş ve işletmeler kullandıkları yakıtın ve atıkların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri düzenli olarak belirleyerek belgelemek ve bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdürler. Bu amaçla bir, “Çevre Denetim Yönetmeliği” oluşturulmuş ve uygulamaya geçirilmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Çevre Kanunu’na göre çıkartılan, mevzuat ile ilgili olarak yapılan diğer çalışmalar ise ilgili yönetmeliklerde verilmiştir. Yönetmelikler kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi çalışmaları çerçevesinde çevreye zararlı olabilecek atık, artık ve gürültünün ölçülmesi, belgelendirilmesi ve kaydedilmesi konularını düzenlemektedir.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda, anlamlı bir kalkınmanın temel koşularından biri olan, kalkınma ve çevrenin birbirini tamamlayıcı unsurlar olmasını sağlamak amacıyla, çevreyi etkileyen faktörlerin düzenli olarak ölçülmesi, belgelendirilmesi ve kayda geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde firmamız kurulmuştur.

degol Çevre Mühendislik Müşavirlik Tic. Ltd. Şti., konusunda uzman kadrosuyla teknolojik gelişmeleri takip ederek tarafsız ve bilimsel olarak çalışmakta olup bütün faaliyetleriyle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı kendisine amaç edinmiştir.

degol ’ün akademik bağlantıları da oldukça güçlüdür. Kurucu ortaklarının mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ilave olarak, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi bünyesinde yer alan çeşitli uzmanlık dallarına mensup akademisyenler ile bağlantıları mevcuttur.

Şirketimiz verdiği her türlü hizmette müşteri memnuniyetini hedef almış ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir çevre ilkesini benimsemiştir.