FAIL (the browser should render some flash content, not this).
CALISMA ALANLARIMIZ PDF Yazdır E-posta
  • Çevre Danışmanlık Hizmetleri,
  • Hava Kalitesi, Emisyon, İmisyon, Su ve Atıksu Ölçüm ve Örnekleme Çalışmaları,
  • Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri,
  • Gürültü Haritalarının Hazırlanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gürültü, Titreşim, Toz  vb. Ölçümleri,
  • Çevresel Modelleme Çalışmaları,
  • Fizibilite Çalışmaları,
  • Projelerin Yatırım, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası Aşamalarında Çevresel Ölçüm Hizmetleri,
  • Çevresel Denetleme Çalışmaları,
  • İzin Dosyaları ve Ruhsat Çalışmaları ile İlgili Hizmetler.