FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Sirket Profili PDF Yazdır E-posta

degol 2006 yılında kurulmuş olup, kurucu ortakları çevre mühendisliği, çevresel izleme ve çevre yönetimi alanlarında birçok önemli mühendislik ve danışmanlık çalışması gerçekleştirmiştir. Sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmaya aday degol, değişik meslek dallarından konusunda uzman kadrosu ile gelişmeleri takip eden, teknoloji olanaklarını ve bilgi birikimini çalışmalarına entegre eden, dinamik ve araştırmacı bir ekipten oluşmaktadır. degol, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Çevresel İzleme Hizmetlerini profesyonel bir yaklaşımla geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ulusal ve uluslararası standartlar ve mevzuatlara uygun olarak pek çok kurum ve kuruluşa çevresel konularda hizmet vermiş olan degol kurucu ortakları, ÇED (özellikle termik santraller, madencilik faaliyetleri, havaalanları, toplu konutlar ve boru hattı projeleri), çevre denetimleri, izleme faaliyetleri, sağlık-güvenlik denetimleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi denetimleri, çevresel risk analiz ve değerlendirmeleri, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların korunması ve sulak alan yönetim planlarının hazırlanması konularında uzmanlık ve tecrübe sahibidir.

degol fizibilite çalışmaları, su ve hava kalitesi ölçümleri, gürültü ölçümleri, akustik rapor hazırlanması, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamaları ve çevresel modellemeler konularında aranan bir kuruluş olma azmindedir.

degol'ün akademik bağlantıları da oldukça güçlüdür. Kurucu ortaklarının mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ilave olarak, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi bünyesindeki çeşitli uzmanlık dallarındaki akademisyenler ile de bağlantıları mevcuttur.

Sürekli geliştirilmesi hedeflenen bir kalite yönetim sistemi ile gelişmeleri ve yenilikleri çalışmalarına yansıtmayı amaçlayan degol’ün kurucu ortakları, Dünya Bankası, Deutche Bank, v.b. kuruluşlar tarafından desteklenen bir çok projede tecrübe sahibidirler.