FAIL (the browser should render some flash content, not this).
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI PDF Yazdır E-posta
  • Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı İnşaatının Çevresel İzleme ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Çeşitli Karayolu Projeleri, Malzeme Ocakları ve Şantiye Yerlerinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları
  • Ankara (Esenboğa), İzmir (Adnan Menderes), İstanbul (Atatürk) ve Mısır (Kahire) Havaalanları için Yatırımcı Kuruluş (Dünya Bankası ve Deutche Bank) için Hazırlanan Çevre Değerlendirme Raporları ve Çevre Yönetim Planları
  • Termik Santral ÇED Raporları (Afşin-Elbistan, Zonguldak Eren Enerji v.b)
  • Kazan Trona Madeni ÇED Raporunun Hazırlanması ve Mevcut Çevre Etütlerinin Yürütülmesi
  • Çeşitli Madencilik Faaliyetleri için Çevresel Etütlerin Gerçekleştirilmesi
  • Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Kuruluşu ve ISO 17025 Uyarınca Akreditasyonu
  • Çeşitli Endüstriyel Faaliyetler için Ortam Hava Kalitesinin Ölçümü, Gürültü Ölçümleri ve Emisyon Ölçüm Çalışmaları
  • Emisyon Raporları ve Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması
  • Su Kalitesi Analizleri ve Numune Alma Çalışmaları