KALiTE POLiTiKAMIZ Yazdır
  • Güvene dayalı, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri ile hizmet sunmak,
  • Müşteri memnuniyeti ve gereksinimlerini en üst seviyede karşılamak,
  • Çalışanlarına sürekli eğitim olanaklarının sağlandığı uygun çalışma ortamını oluşturmak,
  • Çevrenin korunması ve geliştirilmesi yolunda yapılan çalışmaların; verilen hizmetlerin bir parçası olmasını sağlamak,
  • Ülkemizin ekonomi, üretim kalitesi, doğal kaynaklar ve çevre yönünden sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz - Misyonumuz

Çevrenin, insan sağlığının ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kirliliğin önlenmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında ulusal ve uluslararası platformda yönlendirici bir kuruluş olmak vizyonumuzdur.

Kalite standartları çerçevesinde; verimlilik, bilgi birikimi ve yüksek teknoloji kullanımı ile ulusal ve uluslararası pazarlara çevresel danışmanlık hizmetleri sunarken, kişiye önem veren, performansa ve etik değerlere duyarlı, bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği, açık, adaletli, güvenilen ve iyi işleyen bir sistem oluşturmak degol’ün misyonudur.