FAIL (the browser should render some flash content, not this).
CALISMA ALANLARIMIZ PDF Yazdır E-posta
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 • Proje Tanıtım Dosyaları
 • Çevre Yönetim Planları
 • Faaliyet Yer Seçimi Etütleri
 • Çevre Etütleri
 • Çevresel Denetleme Çalışmaları
 • Hava Kalitesi ve Su Kalitesi Ölçüm ve Örnekleme Çalışmaları
 • Gürültü Ölçümleri
 • Akustik Rapor Hazırlanması
 • Gürültü Haritalarının Hazırlanması
 • Çevresel Modelleme Çalışmaları
 • Atık Yönetimi
 • İzin Dosyaları ve Ruhsat Çalışmaları ile İlgili Hizmetler
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Projelerin Yatırım, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası Aşamalarında Çevresel Danışmanlık Hizmetleri